Проект організації будівництва

Проект організації будівництва від компанії Укрспецтунельпроект

Проект організації будівництва (ПОБ) – це основний організаційно-технологічний документ, що використовується на всіх видах будівництва будівель, споруд та промислових об’єктів. Проект включає найбільш ефективні методи організації будівництва з використанням прогресивних технологій, чим сприяє скороченню термінів проведення робіт, поліпшенню їх якості та зменшенню собівартості.
Він не лише вирішує завдання щодо забезпечення високої якості робіт та дотримання термінів, але й має гарантувати безпеку під час їх виконання.

Проект організації будівництва (ПОБ) виконується на базі діючих нормативних документів.

На підставі даної  документації  підрядна організація, замовник одержують дозволи на необхідні види будівельних робіт у відповідних державних інстанціях, а також можуть сформувати підсумкову вартість будівництва.

Етапи проектування організації будівництва

Етап підготовчих перед проектних робіт (збір вихідних даних)

– Технічне завдання на проектування;
– Матеріали інженерних вишукувань
– Вихідні дані данні для розробки ‘’ПОБ’’ що отримані від Замовника;
– Проектно-кошторисна документація по окремим розділам проектів і зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
– Технічні умови;
– Завдання від усіх суміжних розділів даного проекту.
– Побажання замовник.

Етап розробки проекту

– Аналіз вихідних даних;
– Розробка наступних розділів у проекті:
     1. Вказівки по складу, точності, методам і порядку побудови геодезичної розбивної основи;
     2. Матеріально-технічного забезпечування будівництва;
     3. Методи виробництва робіт;
     4. Заходи з забезпеченню збереження підземних вод, підземних споруд розташованих в зоні будівництва;
     5. Спеціальні методи виробництва робіт (водзниження, закріплення ґрунтів, заморожування ґрунтів т.д);
     6. Охорона праці та техніка безпеки;
     7. Основні заходи по протипожежній зупинці;
     8. Потреба у :
          – будівництві конструкцій, виробів і основних матеріалів;
          – воді та енергетичних ресурсах;
          – будівництва у робочих кадрах;
          – тимчасових будівель і спорудах;
          – основних  будівельних машинах.
     9. Охорона навколишнього середовища;
     10. Основні техніко-економічні показники проекту.

Етап підготовки та видачі готової документації

– Видача завдання для розробки проектно-кошторисної документації

– ВИДАЧА ПРОЕКТНО КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАМОВНИКУ.

У проект розділу ПОБ входить

– Пояснювальна записка;
– Будівельний генеральний план;
– Організаційно-технологічні схеми робіт;
– Календарний план будівництва;
– Відомість обсягів будівельно-монтажних робіт

Типові помилки та їх наслідки 

  • Відсутність захисту будівельних котлованів і виробок від підземних вод 

наслідки: поява вологи, замочування конструкцій – зменшення строку служби споруди та довговічності

  • При підготовці основ в умовах слабких ґрунтів не забезпечені стійкість укосів та кріплення стінок котлованів

наслідки: руйнування укосів та стінок котлованів

  • Відсутність захисту ґрунтів від зволоження та промерзання

наслідки: нерівномірне осідання конструкції, крени, непередбачувані деформації та інше

   Перш ніж розпочинати будівництво будь-якої будівлі, в обов’язковому порядку слід замовити виготовлення ПОБ – Проект Організації Будівництва, що представляє собою пакет всієї необхідної документації, яка детально регламентує етапи будівельних робіт з урахуванням передбачуваних умов, обсягів та інших характеристик будівництва.