Кошторис

Розробка проектно кошторисної документації

Спеціалісти нашого відділу виконують повний комплекс з проектування:

– розрахунок зведення витрат;
– Розрахунок ЗКР(зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва);
– Розрахунок ДЦ(договірної ціни);
– Розрахунок об’єктних кошторисів;
– Розрахунок локальних кошторисів;
– Виведення відомостей ресурсів до локального, об’єктного кошторисів, ЗКР, ДЦ;
– Захист проектно-кошторисної документації в державній експертизі;
– Аналіз ринку вартості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування;
– Підготовка проектно-кошторисної документації для проведення тендерних торгів;
– Складання актів виконаних робіт

 

Проектно кошторисна документація від Укрспецтунельпроект 

  Кошторисна документація – це плановий розрахунок витрат і доходів на здійснення будь-якої діяльності, на виконання будь-яких робіт (проектних, будівельних, ремонтних тощо).
    Кошторис – документ, в якому обчислюється загальна сума витрат на проект, розрахована за відповідними статтями, як наприклад, заробітна плата, податки та відрахування із заробітної плати, адміністративні та додаткові витрати, придбання меблів та устаткування, та інші. Відповідно до цього документа будуть проводитися роботи і надходити фінансові та матеріальні ресурси для їх виконання.
    Кошторисна документація розробляється згідно технічного завдання замовника, який є правовласником усіх кошторисних розрахунків(як частини проекту) по об’єкту будівництва.
Основні види кошторисів, що використовується у практиці ціноутворення будівництва – це локальний кошторис, об’єктний кошторис, зведений кошторис будівельного проекту, зведення витрат.
    Кошторис являється нормативним документом складеним на основі кошторисних норм(сукупності нормативів, положень, показників, вимог, методичних вказівок, настанов, інструкцій тощо) і є обов’язковим до виконання.

 

Ми виконуємо такі етапи розробки кошторисної документації

Склад кошторисної документації на будівництво включає наступні форми:

– Узгоджене технічне завдання замовника на розробку кошторисної документації;
– Пояснювальну записку, в якій наведено технічні характеристики об’єкта, його фізичні параметри;
– Локальні кошториси;
– Об’єктні кошториси;
– Зведений кошторис
– Зведення витрат(за необхідності)

Локальний кошторис –

– первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по об’єктах і складається на підставі обсягів робіт, визначених проектною документацією. У локальних кошторисах визначають лише вартість прямих витрат у будівництві.

Об’єктний кошторис –

– кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об’єкта і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види будівельних робіт та витрати.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва –

– кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об’єкта будівництва або його черги, який включає кошторисну вартість будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати, та складається на основі об’єктних кошторисів та/або об’єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведення витрат –

– кошторисний документ, який об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості об’єкта будівництва (його частин) і складається у разі, коли будівництво здійснюється окремими чергами.

Що входить до кошторису?

  • Вихідні дані про сам проект;
  • Вихідні дані про замовника, підрядника;
  • Перелік необхідних матеріалів, виробів та конструкцій, устаткування обладнання з точним обрахунком цін їх закупівлі, оренди, часу використання;
  • Перелік усіх виконуваних робіт за їх видами з точним обрахунком згідно кошторисної розцінки тривалості та вартості;
  • Вартість кожної частини робіт;
  • Загальна вартість робіт;
  • Додаткові нарахування або знижки;
  • ПДВ;
  • Кінцева сума по кошторису.

 Типові помилки при будівництві без якісного кошторису   

 На практиці реалізація будь-якого проекту без якісного кошторису просто неможлива. Тому що нереально забезпечити без наявної документації потребу у всіх ресурсах(робітники, машини та механізми, устаткування, матеріали, конструкції та фінанси). Особливо, якщо виконання проекту передбачається на тривалий відрізок часу.

Ризики полягають в тому, що невчасне забезпечення певними ресурсами котрогось із етапів може привести до ще більших розтрат в результаті, призупинки реалізації етапу, чи, навіть, цілого проекту.